[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 

 คลิ๊กเข้าดูข้อมูลโรงเรียน
ฐานวิทยาศาสตร์

 e-Learning 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
24 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ นายตะชิ
นายตะชิ นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและธนาคารออมสิน เป็น \\\"นักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2557\\\" ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 11 ครั้ง.
24 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนทิคลำพูน ผู้อำนวยการสุภชัย โลหิตพินทุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ผู้อำนวยการอดิศ
1.5 stars เฉลี่ย : 1.5 จาก 5 ครั้ง.
12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการเอาใจใส่สุขภาพ รู้เร็ว รักษาไว ปลอดภัยในชีวิต
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ทา การให้ความรู้กับนักศึกษาในการจัดการอบรมโครงการเอาใจใส่สุขภาพ รู้เร็ว รักษาไว ปลอดภัยในชีวิติ อำเภอแม่ทา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 5 ครั้ง.
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ยินดีต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กับ บริษัท แม่ทา วี.พี.จำกัด โดยคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ ผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลั
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 8 ครั้ง.
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย
ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม การจัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2557
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณครูคนเก่ง วษท.ลำพูน
15 - 17 สิงหาคม 2557 อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ยอดยัง และ อาจารย์นิศานาถ ยอดยัง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสื่อการเรียนการสอน จำนวน 50 ผลงาน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาอาชีวะภาคเหนือ ครั้งที่ 9”พระเจ้าเสือเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2557
นักกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคเหนือ ครั้งที่ 9”พระเจ้าเสือเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวิทยาลัยภาคเหนือเข้าร่วมทั้งหมด 17 จังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศอาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว
10 กรกฎาคม 25 57 ศน.อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ และ ผอ.บุญสร้าง พี่พานิช ได้มานิเทศติดตาม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ปี 2557 (ภาคเหนือ)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ปี 2557 (ภาคเหนือ) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ระหว่าง 7 - 8 กรกฎาคม 2557
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2557
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 2 -4 กรกฎาคม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ โดยได้ส่งผลงานเข้าร่วมต่างๆ ดังนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ร่วมกับชุมชน และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
4 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก
การติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
4 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน
กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค โดยมีวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
4 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการอบรม Photojournalism
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Photojournalism ให้กับนักศึกษา ปวส.2 สัตวศาสตร์ และพนักงานบริษัท ในโครงการทวิภาคีความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กับ บริษัท แม่ทา วี.พี.จำกัด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
13 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) ระบบทวิภาคี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 และพิธีรับสมักสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
การเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 และพิธีรับสมักสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


  

99 ม. 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 l โทรศัพท์ : 053-006-252 แฟกซ์ : 053-006-250
e-mail:atc_lamphun@hotmail.com สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Lamphun02