[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 

 คลิ๊กเข้าดูข้อมูลโรงเรียน
ฐานวิทยาศาสตร์

 e-Learning 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้เขียน : puy
เข้าชม : 9207
จันทร์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
1.5 stars เฉลี่ย : 1.5 จาก 5 ครั้ง.

              อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการบุญเลิศ  ห้าวหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนทิคลำพูน ผู้อำนวยการสุภชัย โลหิตพินทุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ผู้อำนวยการอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัด ได้เข้าร่วมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาชีพ, ทักษะวิชาชีพพื้นฐานและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

 

 

พิธีเปิดการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการสุภชัย โลหิตพินทุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ให้กับประธานในพิธีผู้อำนวยการขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประธาน อาชีวศึกษาจังหวัด มีวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เจ้าภาพ โดยมีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบ้านครูภาคเหนือ เข้าร่วม ณ หอประชุมสุริยะ

 

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ข้อต่อพ่วงรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ถังกลอาหารสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง เครื่องปั๊มขิงสด วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญทอง เครื่องทดลองปฏิกิริยาเบรก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญทอง Rsaberry box วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และรองรางวัลชนะเลิศอันที่ 5 ระดับเหรียญทองแดง เครื่องล้างแอร์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เครื่องรูดลำไย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง เครื่องปั่นฝ้ายเป็นใจ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง เครื่องแยกท่อนไม้ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน เครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญเงิน สัญญาณกันขโมยรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญทองแดง เครื่องปั้นรูปข้าวแต๋น

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง คีมตอนกิ่งไม้ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง สมุนไพรเปลือกมังคุด วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานด้วยวัสดุเหลือใช้ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน ขาตั้งจานดาวเทียมแบบผกพา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กระทางลดโลกร้อนจากโฟม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ปลั๊กไฟช่วยประหยัดพลังงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ตู้อบลำไยเนื้อสีทอง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน ปลั๊กไฟไรสัมผัส วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เครื่องเตือนภัยและตัดไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม 3 ระดับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ไฟฉุกเฉินด้วยหลอด LED วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เครื่องทดสอบการรั่วกรองฟอกไต วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง จักรยานสามล้อคนพิการแบบสองกลไก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง อุปกรณ์บำบดผู้ป่วยครึ่งซีก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน เครื่องช่วยเดิน 2 ระบบ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญเงิน เครื่องยืดเส้นเอ้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญทองแดง แผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพ

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ชาสมุนไฟรทริปเปิ้ลพลัส วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง โปรตีนกรอบรสถัญพืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง วุ้นลำไย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน ข้าวแต๋นสมุนไพรรางคือ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญเงิน ลอดช่องพักทอง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญทองแดง เครื่องดื่มน้ำเห็ดสามอย่างผสมลำไยชนิดผง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รถเข็นฉีดพ่นเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง เครื่องปลิดขั้วผลลำไย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง เครื่องหีบน้ำมันฯ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน รถรดน้ำแปลงเกษตร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับเหรียญเงิน เครื่องหยอดเมล็ดข้าว วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ระดับเหรียญทองแดง เครื่องจางขั้วผลลำไย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โคมไฟจากแผ่นวงจรเหลือใช้ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ผ้าทอกะเหรี่ยงชุมชนพระบาทห้วยต้ม วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ลวดลายบนเครื่องดนตรีล้านนา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเหรียญเงิน ศิลปะภาพบนแผ่นปริ้น PCB วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ชูโดกุ เกมฝึกสมอง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง Application light Smart box วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง E - book by QR Code

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เครื่องแยกน้ำหมัก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กระเป๋าจากกล่องกะทิ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 12 การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง วุ้นลำไย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง Cape Gooseberry good hybrid วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

  
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ นายตะชิ 24 / พ.ย. / 2557
      การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 24 / พ.ย. / 2557
      การอบรมโครงการเอาใจใส่สุขภาพ รู้เร็ว รักษาไว ปลอดภัยในชีวิต 12 / พ.ย. / 2557
      ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 28 / ส.ค. / 2557
      การจัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย 27 / ส.ค. / 2557


  

99 ม. 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 l โทรศัพท์ : 053-006-252 แฟกซ์ : 053-006-250
e-mail:atc_lamphun@hotmail.com สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Lamphun02