[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 

 คลิ๊กเข้าดูข้อมูลโรงเรียน
ฐานวิทยาศาสตร์

 e-Learning 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ นายตะชิ
ผู้เขียน : puy
เข้าชม : 6501
จันทร์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 11 ครั้ง.

        โครงการจัดประกวดสถานศึกษา และนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม การออม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง และปลูกจิตสำนึก บ่มเพาะให้กับเด็กและเยาวชนตระหนึกถึงการประหยัด อดออม และเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจนนำไปสู่การปฏิบัติจริงสำหรับปีการศึกษา 2558 มีสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดร่วมทั้งสิ้น 32 แห่ง โดยจะมีการประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทั้งสิ้น 6 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะได้รับเงินทุนสนับสนุน สถานศึกษาละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัล และมีนักศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 64 คน ทั่วประเทศ โดยจะคัดเลือกผู้ชนะการประกวดรวมทั้งสิ้น 30 คน โดยแต่ละคนจะได้รับเงินทุนการศึกษา รางวัลละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนักเรียนนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

 

และได้ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม นายตะชิ (ไม่มีนามสกุล) นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์  นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับชาติ นายตะชิ 24 / พ.ย. / 2557
      การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 24 / พ.ย. / 2557
      การอบรมโครงการเอาใจใส่สุขภาพ รู้เร็ว รักษาไว ปลอดภัยในชีวิต 12 / พ.ย. / 2557
      ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 28 / ส.ค. / 2557
      การจัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย 27 / ส.ค. / 2557


  

99 ม. 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 l โทรศัพท์ : 053-006-252 แฟกซ์ : 053-006-250
e-mail:atc_lamphun@hotmail.com สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Lamphun02