[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 

 คลิ๊กเข้าดูข้อมูลโรงเรียน
ฐานวิทยาศาสตร์

 e-Learning 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ดาวน์โหลดเอกสาร  
 

     

 

ดาวน์โหลดข้อมูลจากฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  >> ขั้นตอนการเข้าปรับปรุงข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระบบ v-cop   

   >>แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557  

  >> แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน  

  >> ข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา 2554(25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 2 ) โดย admin

  >> ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน(25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 2555(19 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 8 ) โดย admi

  >> คู่มือ,แบบฟอร์ม การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554(20 / ก.พ. / 2555 || อ่าน : 8 ) โดย admin

  >> ข้อมูลสถานศึกษาปีการศึกษา 2553(6 / ก.ค. / 2554 || อ่าน : 8 ) โดย admin

  >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 54(28 / พ.ค. / 2554 || อ่าน : 31 ) โดย admin

 

ดาวน์โหลดข้อมูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากร

  >> แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ การมอบหมายหน้าที่การงาน (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admi 

  >> แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุญาตเดินทางไปราชการ (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม การขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการขอมีบัตรประจำตัวใหม่ พ.ศ.25242 (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินเพื่อใช้จ่าย (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินเพื่อทดลองจ่าย (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินเพื่อทดลองจ่ายเดินทางไปราชการ (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม สัญญายืมเงิน (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

  >> แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (25 / ก.ค. / 2555 || อ่าน : 0 ) โดย admin

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ


 

ดาวน์โหลดข้อมูลจากฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 


  

99 ม. 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 l โทรศัพท์ : 053-006-252 แฟกซ์ : 053-006-250
e-mail:atc_lamphun@hotmail.com สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Lamphun02